desklook jest aplikacją do kontroli czasu pracy pracowników w firmowej sieci.

Pracodawca w każdej chwili ma podgląd na dowolny komputer w sieci (wybrany komputer lub wszystkie jednocześnie). Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników, że komputery na których pracują mogą być monitorowane. Sam fakt, że pracodawca może mieć podgląd na pulpit pracownika, poprawia efektywność wykonywanej pracy.

Pomimo, możliwości zdalnego podglądu pulpitu pracownika, desklook nie jest typową aplikacją szpiegującą. Pracownik świadomie loguje się do programu, zaczynając tym samym kolejny dzień pracy na swojej karcie czasu pracy. Po zakończeniu dnia pracy, pracownik rozłącza się z serwerem oraz opisuje swoje zadania z danego dnia. Pracodawca ma dostęp do karty czasu pracy, która generuje się automatycznie podczas logowania i wylogowania użytkowników.
W uzasadnionych przypadkach można także ręcznie uzupełniać / modyfikować kartę czasu pracy (np. ze względu na urlop czy chorobowe).
Pracodawca może wyświetlić i wydrukować (lub też wyeksportować do PDF) kartę czasu pracy dla wybranego pracownika w wybranym okresie rozliczeniowym.

Funkcjonalność:
Logowanie pracownika do serwera za pomocą loginu i hasła, z dowolnego komputera na którym zainstalowano program
Kontrola czasu pracy: czas logowania, czas wylogowania, całkowity czas pracy
Statusy pracownika: "dostępny", "niedostępny", "zaraz wracam"
Zdalny podgląd ekranu wybranego pracownika oraz wielu pracowników jednocześnie
Wydruk lub eksport do PDF karty czasu pracy dla każdego pracownika w wybranym okresie czasu
Możliwość eksportu karty czasu pracy (np. do excel, calc)
Możliwość zapisu do pliku widoku aktualnego ekranu pracownika
Możliwość pracy w sieci lokalnej oraz przez internet
Automatyczne odnawianie połączeń w przypadku awarii sieci
Wspierane systemy: Win XP, Vista, Win7, Win8


Sprawdź ceny / zamów program tutaj.

Widok wielu ekranów jednocześnie


Panel administracyjny


Karta czasu pracy

copyright © ptsoft.pl